4. Voorstel van twee buurtbewoners

Twee buurtbewoners hebben ook een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling van Bruisend Hart. In het voorstel komen twee V-vormige gebouwen op de locatie van de huidige bebouwing in de Drift/Larenseweg/Zuiderweg. De bebouwing heeft een trapsgewijze opbouw.

Ook wordt er bebouwing langs het spoor geplaatst. Er komt een groter en groener plein bij het Oosterspoorplein. Het plein komt zo dicht mogelijk bij het spoor te liggen, zodat er een sterke verbinding is met de westkant van het station (centrum). Daarnaast kunnen er 6 kleinere pleintjes of plantsoenen in het gebied worden gemaakt, met plaats voor ontmoeting en groen. De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd. In het voorstel kan ook een knip voor autoverkeer worden gemaakt, zoals in de 3 varianten van de gemeente. Ook is een verhoogde verbinding tussen de Noorderweg en de Zuiderweg langs het spoor voor autoverkeer voorgesteld. Het autoverkeer kan dan in twee richtingen tussen de Noorderweg en Zuiderweg rijden. Onder deze verhoogde weg kan een stationsgebouw met voorzieningen kunnen komen.

Plaatje met verbinding Noorderweg/Zuiderweg

Aandachtspunten

  • De V-vormige bebouwing vraagt veel aandacht om de begane grond aan alle zijden goed aan te laten sluiten op de openbare ruimte. Er zullen deels gesloten gevels zijn waar toegangen naar bijvoorbeeld bergingen, fietsenstallingen en installatieruimtes nodig zijn.
  •  Een verhoogde verbinding voor autoverkeer maakt de fietstunnel langer. Het is een dure oplossing en sluit niet aan bij het uitgangspunt van de gemeente om te investeren in ruimte voor voetgangers en fietsers.
  • Er komt meer bebouwing langs het spoor. In deze gebouwen moet geluidsoverlast van treinen worden verminderd.
  • Het voorstel is niet opgesteld door stedenbouwkundigen.
  • Deze variant voldoet niet aan alle uitgangspunten van de gemeente.  De uitganspunten lees je hier.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen