Ontwikkellocaties

In de Gebiedsagenda 1221 is een tiental ontwikkellocaties genoemd. Voor deze locaties worden plannen opgesteld door diverse ontwikkelende partijen. De plannen sluiten aan bij de zes centrale opgaven en komen tot stand in samenspraak met betrokken partijen zoals bewoners en de gemeente. De gemeente faciliteert door het stellen van kaders, het adviseren van en afspraken maken met de ontwikkelende partijen over de locaties. Ontwikkelende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het participatieproces en het informeren over de voortgang.

Tegelijkertijd is de gemeente gestart met het opstellen van een bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte. Dit bestemmingsplan-plus geeft meer ruimte aan het gesprek tussen de buurt, de ontwikkelende partij, de gemeente en andere betrokken partijen.

De ontwikkellocaties staan hieronder op de kaart. Klik op een locatie voor meer informatie.

Cookie-instellingen