Gemeenteraad stelt gebiedsagenda 1221 formeel vast

Op 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsagenda 1221 formeel vastgesteld. De gebiedsagenda 2030 omvat de thema’s: identiteit, wonen & werken, leefbaarheid, ontmoeten & spelen, groen & duurzaam, verkeer, verbinding & parkeren en samenwerking

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen