Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Beeldkwaliteitsplan 1221 vastgesteld door de gemeenteraad

09-12-2021

Het beeldkwaliteitsplan voor 1221 is op 8 december vastgesteld door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking de dag na de publicatie op 15 december.

Het ontwerp plan heeft ter inzage gelegen van 15 juli tot en met 15 september 2021.  In totaal zijn 161 reacties ontvangen van bewoners, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties en ontwikkelende partijen. Alle inzenders hebben een reactie ontvangen.

Wat is er met de reacties gedaan?
Alle reacties zijn meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan 1221 is op diverse onderdelen aangevuld en aangescherpt. De belangrijkste algemene aanpassingen hebben betrekking op groen, openbare ruimte, dichtheid en hoogte. Daarnaast zijn de gebiedspaspoorten van verschillende locaties, zoals Hunkemöller, Venetapark en Sigarenfabriek aangepast. Verder is het gebiedspaspoort Korte Noorderweg, waar de meeste reacties over gingen, voor nu uit het beeldkwaliteitsplan gehaald. Intentie is om komende periode in samenspraak tussen ontwikkelende partij, buurt en gemeente tot een nieuw gebiedspaspoort te komen.

Wat zijn de volgende stappen?
Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2021. Het beeldkwaliteitsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad met een enkele wijziging (betreft TNO norm bezonning). De definitieve versie van het beeldkwaliteitsplan+ vindt u hier. 

Meer informatie?

Alle stukken kunt u hier inzien. Zie agendapunt 8.

 

Cookie-instellingen