Beeldkwaliteitsplan+ 1221

We werken in postcodegebied 1221 samen met inwoners, ondernemers en andere partijen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Dat wil zeggen we willen het wonen en werken aantrekkelijker maken voor huidige en toekomstige bewoners en ondernemers. Hiervoor is samen met de wijk in 2019 een gebiedsagenda gemaakt. In deze agenda staan de ambities voor de wijk beschreven.

Volop aan de slag
We zijn hard aan de slag om de ambities uit te voeren. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Er is veel enthousiasme voor het bewonersinitiatief de Groene Loper, die de wijk groener maakt. En broedplaats Vonk in de wijk draagt bij aan de sociale contacten in 1221. Eind dit jaar start de uitvoering om de pleinen aan de Kleine Drift, Ampèrestraat en wijkcentrum De Geus op te knappen. Verder is in mei het bouwteam Jac. P. Thijsseplein gestart, bestaande uit bewoners en gemeente, om gezamenlijk een nieuw plan te maken voor het plein.

Gebouwen en monumenten worden opgeknapt
Veel plannen ontwikkelen we nog. Ontwikkelende partijen nemen het initiatief om, in samenspraak met omwonenden en de gemeente, aan de slag te gaan met verschillende ontwikkellocaties. Voor vijf van deze ontwikkellocaties liggen er intentieovereenkomsten, Sigarenfabriek (Ampèrestraat), Wybertjesfabriek, Hunkemöller, Venetapark en Zuiderweg/Lijsterweg. Een eerste stap in het ontwikkelproces. Ook voor twee andere locaties (Van Son en Korte Noorderweg) zijn plannen in voorbereiding. Diverse leegstaande monumenten blijven behouden en worden opgeknapt en herbestemd met nieuwe functies. Zo wordt momenteel het monumentale pand van de Wybertjesfabriek opgeknapt en na de zomer in gebruik genomen door het Hilversumse schoonmaakbedrijf Westerveld. Bij de Sigarenfabriek wordt naar verwachting dit najaar gestart met het opknappen van het monument, waarna zorgwoningen voor dementerende ouderen uit de buurt worden gerealiseerd op de locatie. Op alle ontwikkellocaties wordt groene buitenruimte met ruimte voor ontmoeting, sporten en spelen toegevoegd. Lang gekoesterde wensen voor het uitplaatsen van moeizame functies komen dichterbij.

Vraagstukken en beeldkwaliteitsplan
Bij het uitvoeren van de gebiedsagenda naar concrete plannen voor de ontwikkellocaties lopen we aan tegen enkele vraagstukken, zoals dichtheid, hoogte en kwaliteit van de openbare ruimte. Zo zijn er vanuit de omgeving zorgen over de dichtheid, de bouwhoogte en het aantal nieuwe woningen op een aantal grotere locaties langs het spoor. Ontwikkelende partijen geven aan dat een bepaalde hoogte en dichtheid noodzakelijk is om de in de gebiedsagenda opgenomen ambities (zoals wonen, werken, kwaliteit openbare ruimte, groen en parkeren) te kunnen vertalen in een financieel haalbaar plan. De betrokkenen komen niet gezamenlijk tot een oplossing. Dit vraagt daarom om besluitvorming van de gemeente. Hiervoor wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de ruimtelijke kaders voor nieuwe ontwikkelingen in 1221. Het plan gaat over heel 1221 met specifieke aandacht voor de zeven ontwikkellocaties waar nu plannen voor zijn. Het Oosterspoorplein en omliggende woon- straten is niet opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Voor dit gebied wordt een structuurvisie gemaakt.
 

ACTUEEL

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"222513"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

PROCES & PARTICIPATIE

In het proces zijn twee participatieronden voorzien. Die allebei achter de rug zijn. Bij de participatie gaat het om het in beeld brengen van de belangen van partijen, zowel die van bewoners als ontwikkelende partijen. De afweging van die belangen ligt bij de gemeenteraad. Lees hier verder.

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.