Wat is er eerder opgehaald?

Hier vindt u een samenvatting van de resultaten uit de eerdere bijeenkomsten en peilingen.

Beeld en sfeer openbare ruimte

Wat is volgens de deelnemers nodig voor een prettig park?

 1. Inrichting van de openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk en veilig zijn.
 2. Groene inrichting met water is gewenst.
 3. Ruimte moet op meerdere manieren bruikbaar zijn voor verschillende bezoekers.
 4. Er moet ruimte zijn voor ontmoeten en voor spelen.
 5. Wandel- en fietspaden moeten duidelijk worden aangegeven, ook vanwege snelheidsverschillen.

 

 

Beeld en sfeer gebouwen

Hoe willen de deelnemers dat de gebouwen eruit zien?

 1. Er moeten afwisselende soorten gebouwen zijn en ze moeten niet te hoog zijn.
 2. Stijl van de gebouwen sluit aan bij de buurt.
 3. Station mag duidelijk te herkennen zijn.
 4. Niet te modern maar vooral originele architectuur met bijpassende kleuren.
 5. Ruimte voor groen aan/op gebouwen.
 6. Bewoners maken de ruimte voor de gevel graag huiselijk met bankjes en bloempotten.

 

 

Uitslag enquête maatschappelijke voorzieningen

Totaal 21 reacties

De wens is een goede verdeling van functies in de buurt, we gaan eerst in gesprek met betrokken organisaties (huisartsen en vrijwilligerscentrale) om te onderzoeken wat mogelijk is.

Uitslag enquête auto te gast
 

Totaal 108 reacties

De uitkomsten van deze peiling worden meegenomen in de afweging van alle belangen die samenkomen in het stedenbouwkundig plan voor het Bruisend Hart. De gemeenteraad neemt naar verwachting medio mei 2024 een besluit over het uiteindelijke stedenbouwkundig plan.

 

 

 Terug

Cookie-instellingen