Nieuwe stap in proces structuurvisie

De structuurvisie van Bruisend Hart en bijbehorende reactienota zijn op dinsdag 25 januari goedgekeurd door het college van B en W. Daarmee is een groen plein aan de Oostzijde van het spoor weer een stukje dichterbij.

De structuurvisie en reactienota worden besproken in de raadscommissie van woensdag 9 februari 2022. Daarna wordt de structuurvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Zij vergaderen hierover op 9 maart 2022. De bestuurlijke stukken vindt u vanaf begin februari op de website van de gemeenteraad.

Structuurvisie

Op basis van binnengekomen reacties is de structuurvisie dus enigszins aangepast.

Bekijk hier de laatste versie van het document

Cookie-instellingen