Proces

De Structuurvisie Bruisend Hart is op 9 juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanuit deze visie zijn we aan de slag gegaan met het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart. Op 15 mei is het stedenbouwkundig plan met een grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Het proces voor het opstellen van een omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan is inmiddels gestart. Hier zullen voornamelijk informatiebijeenkomsten over worden gehouden, gecombineerd met de wettelijke ter inzageperiodes. Het Omgevingsplan dient voor 9 juni 2025 (binnen drie jaar na vaststelling structuurvisie) door de gemeenteraad te worden vastgesteld in verband met de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De eerste uitvoeringswerkzaamheden in het gebied worden vanaf ongeveer 2027 verwacht.

Cookie-instellingen