Terugblik inloopbijeenkomst Bruisend Hart 2 november

Op donderdagavond 2 november was er een inloopbijeenkomst bij Vonk in de Wijk over het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart. Ongeveer 40 tot 50 bezoekers hebben kunnen meedenken over de sfeer en inrichting van het groene plein en de toekomstige gebouwen.

Ook was er de mogelijkheid om voorkeur aan te geven over de auto-te-gast straat tussen de Larenseweg en de Zuiderweg en over maatschappelijke voorzieningen in het gebied.

Verschillende bezoekers hebben meegedaan aan het “Bruisend Hart kaartspel” waarbij voorbeeldplaatjes van de openbare ruimte en de gebouwen konden worden neergelegd. Zo werd bekeken wat er volgens deelnemers nodig is voor een prettig park en hoe gebouwen er bij voorkeur in de toekomst uit komen te zien. Op deze manier kon iedereen in de rol van ontwerper kruipen en meedenken over de sfeer en inrichting van het toekomstig Bruisend Hart van Hilversum Oost.

Wat is volgens de deelnemers nodig voor een prettig park?

 • Inrichting van de openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk en veilig zijn
 • Groene inrichting met water is gewenst
 • Ruimte moet op meerdere manieren bruikbaar zijn voor verschillende bezoekers
 • Er moet ruimte zijn voor ontmoeten en voor spelen
 • Wandel- en fietspaden moeten duidelijk worden aangegeven, ook vanwege snelheidsverschillen

Hoe willen de deelnemers dat de gebouwen eruit zien?

 • Er moeten afwisselende soorten gebouwen zijn en ze moeten niet te hoog zijn
 • Gebouwen sluiten aan bij de buurt 
 • Station mag wel duidelijk te herkennen zijn  
 • Niet te modern maar vooral originele architectuur met bijpassende kleuren en gebouwen
 • Ruimte voor groen aan/op gebouwen
 • Bewoners maken de ruimte voor de gevel graag huiselijk met bankjes en bloempotten

Hoe nu verder?

Begin 2024 komen er 3D ( driedimensionaal ) beelden, wat betekent in 3 richtingen: lengte, breedte en hoogte. Deze laten zien hoe het Bruisend Hart er uit kan komen te zien in de toekomst. Hierin wordt de bijdrage van deelnemers bij de inloopbijeenkomst meegenomen. Ook zullen de fiets- en wandelroutes duidelijk worden gemaakt. Op een later moment wordt u geïnformeerd over de reactie mogelijkheden op deze eerste beelden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar bruisendhart@hilversum.nl

Cookie-instellingen