Concept stedenbouwkundig plan Bruisend Hart

Van het Oosterspoorplein en de omliggende winkel- en woonstraten willen we een fijne, levendige en veilige plek maken: het Bruisend Hart van Hilversum-Oost.

Eind vorig jaar hebben vele Hilversummers meegedacht over de inrichting en sfeer van het Bruisend Hart. Met die input is een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. We zijn erg benieuwd wat u ervan vindt.

Digitaal

Vanaf 29 januari tot en met 4 februari kunt u hier het stedenbouwkundig plan bekijken en hierop reageren. 

Komt u liever langs?

Dan bent u welkom tijdens de inloopmomenten in het nieuwe Informatiepunt 1221 aan de Larenseweg 14.

• woensdag 31 januari, 19:30 – 21:30 uur

• zaterdag 3 februari, 10:00 – 12:00 uur

Cookie-instellingen