Concept stedenbouwkundig plan Bruisend Hart: updates en belangrijke informatie

In juni 2022 heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor Bruisend Hart goedgekeurd. Hierdoor weten we nu de kaders voor wat er in de toekomst gaat gebeuren in dit gebied: er komt een groen plein waar mensen kunnen wonen, werken en van voorzieningen gebruik kunnen maken.

Sindsdien is er hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor Bruisend Hart in Hilversum-Oost. Het resultaat hiervan is een eerste ontwerp van hoe het gebied eruit zal gaan zien: een concept stedenbouwkundig plan.

Dit ontwerp kon in de laatste week van januari zowel offline als online bekeken worden. Tijdens drie bijeenkomsten bij het nieuwe 'Informatiepunt 1221' aan de Larenseweg 14 werd het plan gepresenteerd. De eerste bijeenkomst was op uitnodiging, maar bij de andere twee kon iedereen gewoon binnenlopen.

Bij elke bijeenkomst waren ongeveer 25 bezoekers aanwezig, wat leidde tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten. Ook online waren er veel reacties. Over het algemeen zijn mensen positief over de plannen voor het gebied, maar er zijn ook nog wat punten die aandacht vragen.

Fietsroute

Mensen hadden vragen over hoe de fietsroute precies gaat lopen en hoe deze verbonden zal zijn met bestaande fietspaden en routes, zoals de route vanaf Amersfoort. Een suggestie was om de hoogteverschillen in de fietsroute te laten zien op een tekening, zodat fietsers zich bewust zijn van eventuele uitdagingen onderweg.

Kiss-and-Ride

Er waren zorgen over de veiligheid van de Kiss-and-Ride-locatie langs de Zuiderweg. Een suggestie was om extra verkeersmaatregelen te nemen of de locatie van de Kiss-and-Ride te verplaatsen.

Bebouwing

Tijdens de bijeenkomsten zijn de mogelijke functies van de nieuwe gebouwen besproken en hoe deze bijdragen aan de levendigheid en diversiteit in het gebied. Ook is gesproken over een tijdelijke invulling van leegstaande panden in het gebied, totdat de ontwikkeling van het gebied begint. De gemeentelijke vastgoedafdeling beoordeelt per pand of het veilig kan worden gebruikt en welke ondernemer het tijdelijk kan gebruiken.

Sociale veiligheid

Er zijn zorgen geuit over de sociale veiligheid in het gebied. Er is uitgelegd welke maatregelen worden genomen om de sociale veiligheid te verbeteren.

Parkeren

Mensen vonden het in het ontwerp van het plan niet duidelijk of en waar er parkeermogelijkheden zouden zijn. De vragen gingen vooral over het behoud van parkeerontheffingen, het aantal parkeerplaatsen, de capaciteit van de ondergrondse parkeergarage en nieuwe bewoners in het gebied die een auto hebben.

En nu?

Om meer duidelijkheid te geven over de genoemde punten van aandacht, is er een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. Hier vindt u meer informatie over specifieke onderwerpen. Als u nog andere vragen heeft, kunt u contact opnemen via bruisendhart@hilversum.nl.

Naar verwachting zal het college rond half maart het concept stedenbouwkundig plan Bruisend Hart bespreken. Daarna zal het worden behandeld in de raadscommissie en medio mei in de gemeenteraadsvergadering. We houden u op de hoogte via 1221.hilversum.nl.

Cookie-instellingen