Volgende stap in ontwikkeling Bruisend Hart

Het college van BenW heeft op 26 maart 2024 het besluit genomen om het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Met dit stedenbouwkundig plan ligt er nu een goede basis om van het gebied rond het Oosterspoorplein en de omliggende winkelstraten een levendige en veilige plek te maken: Het Bruisend Hart van Hilversum-Oost.

Aan de Oostkant van station Hilversum staan op dit moment veel winkels leeg. Ook is er nog weinig groen en de verkeerssituatie heeft verbetering nodig. In overleg met de buurt is in de Gebiedsagenda 1221 de wens opgenomen om het Oosterspoorplein en omgeving te ontwikkelen tot duidelijk hart van de buurt en entreegebied van Hilversum Oost. In het stedenbouwkundig plan staat omschreven hoe we dat gaan doen. Dit plan is een verdere uitwerking van Structuurvisie Bruisend Hart die op 9 juni 2022 is vastgesteld.

Wat staat er in het stedenbouwkundig plan?

In het plan is er ruimte voor ongeveer 150 woningen, zo’n 3800m² werkruimte, winkels, een inpandige fietsenstalling met plek voor 2500 fietsen en een nieuwe stationsingang. Er zullen ongeveer 40 bestaande woningen in het gebied verdwijnen, waardoor er eigenlijk 110 woningen aan het gebied worden toegevoegd.

Het wordt een plek die de natuurlijke verbinding wordt tussen het centrum en Hilversum Oost. Een levendige, groene plek, passend in het industriële en monumentale karakter van de wijk. Met de Buurttuin en de Stadstuin ontstaat er een plek voor inwoners om elkaar te ontmoeten. Een goed bereikbare plek waar fietsers en voetgangers de ruimte hebben.

In het stedenbouwkundig plan worden maximale bouwhoogtes, rooilijnen, de afstand tot het spoor en het maximale bebouwingspercentage van een bouwvlak vastgelegd. Daarnaast zijn de positie van de ondergrondse parkeergarage, fietsenstalling, de stationshal, horeca en de levendige plinten (winkels, dienstverlening en maatschappelijke voorziening) op hoofdlijnen bepaald.

Het afgelopen jaar hebben inwoners en ondernemers online en ook tijdens verschillende bijeenkomsten meegedacht. Dit leidde tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten die geholpen hebben om tot een zo goed mogelijk plan te komen.

Hoe nu verder?

Het stedenbouwkundig plan wordt in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten van 17 april 2024 behandeld. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 15 mei 2024 een besluit over het plan. Hierna zal een omgevingsplanwijziging en een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld, waarover de raad voor de zomer van 2025 een besluit zal nemen. Na het opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte (inclusief alle verkeerskruisingen), zullen we vanaf 2027 mogelijk starten met de eerste uitvoeringswerkzaamheden in het gebied.

Cookie-instellingen