Gemeenteraad stelt stedenbouwkundig plan Bruisend Hart vast

Op 15 mei 2024 is het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het plan met een grote meerderheid (30 stemmen voor, 7 stemmen tegen) vastgesteld.

Wat staat er in het stedenbouwkundig plan?

In het stedenbouwkundig plan wordt beschreven hoe het Oosterspoorplein met omliggende straten straks wordt omgetoverd tot een levendige, groene ruimte met ongeveer 150 nieuwe woningen en 3.800m² werkruimte. Er verdwijnen ongeveer 40 bestaande woningen, waardoor er uiteindelijk 110 extra woningen aan het gebied wordt toegevoegd. Ook is er ruimte voor winkels, een inpandige fietsenstalling voor 2.500 fietsen en een nieuwe stationsentree.

Het wordt een plek die de natuurlijke verbinding wordt tussen het centrum en Hilversum Oost. Een levendige, groene plek, passend in het industriële en monumentale karakter van de wijk. Met de Buurttuin en de Stadstuin ontstaat er een plek voor inwoners om elkaar te ontmoeten. Een goed bereikbare plek waar fietsers en voetgangers de ruimte hebben.

Het stedenbouwkundig plan legt de maximale bouwhoogtes, rooilijnen, de afstand tot het spoor en het maximale bebouwingspercentage van een bouwvlak vast. Ook zijn de locaties van de ondergrondse parkeergarage, fietsenstalling, stationshal, horeca en levendige plinten (winkels, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen) bepaald.

Het afgelopen jaar hebben inwoners en ondernemers online en ook tijdens verschillende bijeenkomsten meegedacht. Dit leidde tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten die geholpen hebben om tot een zo goed mogelijk plan te komen.

Lees het stedenbouwkundig plan

Benieuwd naar hoe het gebied er straks misschien uit komt te zien? De animatie laat zien hoe het gebied gaat veranderen.

Bekijk animatie

De animatie en achtergrondinformatie is ook te zien en te bekijken bij het Informatiepunt 1221.

Hoe nu verder?

Er wordt gelijktijdig gewerkt aan zowel een omgevingsplanwijziging als een beeldkwaliteitsplan. De gemeenteraad neemt voor de zomer van 2025 een besluit hierover. Na het opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte in 2026 (inclusief de verkeerskruisingen), zullen we vanaf medio 2027 mogelijk al starten met de eerste werkzaamheden in het gebied.  

 

 

 

Cookie-instellingen