Submenu

Eerste indruk wensen Ampèrestraat en Kleine Drift

18-12-2020

In totaal hebben bijna 100 mensen gereageerd op de stellingen en hebben circa 35 mensen suggesties ingediend voor de pleinen. Ook hebben een aantal omwonenden zich aangemeld voor de bouwteams. Lees hier verder over de eerste indruk van de wensen.

Eerste indruk wensen Ampèrestraat en Kleine Drift
Vanuit beide locaties spreekt een duidelijke wens naar variatie in het groen; ook planten, bloemen, heesters en bomen.  Maar ook een fijne plek om te zitten. Meer ruimte voor groen wordt belangrijk gevonden, ook al zouden daar enkele parkeerplekken voor moeten verdwijnen. Er is ook enthousiasme om mee te doen in het onderhoud van het groen.

Meer specifiek voor de Ampèrestraat is er de wens voor avontuurlijker spelen met natuurlijke materialen voor een bredere leeftijdsgroep. Ook worden er suggesties gedaan voor minder hekken en een verbinding met het nieuwe Lucent gebied.

Bij de Kleine Drift bestaat een brede wens voor een voetpad parallel aan de Minckelerstraat. Ook voor een groene barrière langs deze straat. Verder wordt voorgesteld de afvalcontainers weg te werken in het nieuwe ontwerp. En om ook iets te doen aan ‘hondenpoepveld’. De reacties zijn terughoudend over een mogelijke speelplek, omdat er veel autoverkeer is en er ook andere suggesties worden gegeven om van het groen te genieten.

Op basis van deze waardevolle input gaan we met het bouwteam in januari 2021 een aantal schetsvarianten uitwerken, waarover we bij u terugkomen.

Bouwteams
De bouwteams bestaan uit: een aantal omwonenden van het plein, werkgroepenleden Groene Loper en de gemeente. Gezamenlijk maken we als bouwteam een plan voor het plein. De bouwteams bestaan uit:

Bouwteam Ampèrestraat: Mevr. Amssirdi (omwonende), Dhr. Bruijn (omwonende en werkgroep Groene Loper), Mevr. Fabels (werkgroep Groene Loper), Dhr. Savenije (projectleider Gemeente Hilversum).

Bouwteam Kleine Drift: Dhr. Jungst (omwonende), Dhr. Delforno (omwonende), Dhr. Wijnakker (omwonende en werkgroep Groene Loper), Dhr. Weimer (werkgroep Groene Loper), Dhr. Savenije (projectleider Gemeente Hilversum).

Vanuit de gemeente schuiven bij beide bouwteams ook een landschapsontwerper en medewerker groen en beheer aan.

Planning

Stap 1. Verzamelen van wensen

(1e vergadering bouwteam januari 2021: bespreken input en wensen omwonenden)

nov - dec 2020

Stap 2. Toetsen en verzamelen input schetsontwerp bij omwonenden

(2e vergadering bouwteam jan/febr 2021: bespreken schetsvarianten)

jan - feb 2021

Stap 3. Toetsen voorlopig ontwerp bij omwonenden

(3e vergadering bouwteam maart 2021: bespreken en toets voorlopig ontwerp)

maart 2021

Stap 4. Definitief ontwerp

(Optioneel: 4e vergadering bouwteam maart 2021: toets definitief ontwerp)

maart 2021
Stap 5. Besluit door gemeenteraad april 2021
Stap 6. Uitvoering najaar 2021

* Planning is onder voorbehoud.

 

Cookie-instellingen