Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Onderzoek verbinding Oost-Centrum

23-09-2019 166 keer bekeken

Onlangs heeft het ingenieursbureau Movares het onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum afgerond.

Aanleiding voor het onderzoek was de roep van inwoners, vooral uit Hilversum-Oost, om meer aandacht te hebben voor het optimaliseren van de verbinding tussen beide delen van Hilversum. Daarop besloot de gemeente dit voorjaar tot het onderzoek.

In het onderzoek zijn bewoners uit Oost en de gemeente samen opgetrokken. Zo is de onderzoeksopzet en -inhoud gezamenlijk bepaald. Ook is het onderzoeksbureau Movares geselecteerd door een selectiecommissie waarin zowel vertegenwoordigers van de gemeente als bewoners uit Oost zitting hadden.

In de zomermaanden heeft Movares op basis van de analyse van bestaande onderzoeken en gesprekken met bewoners, gemeente en andere belanghebbenden de fysieke, ruimtelijke en sociale verbinding tussen Oost en het centrum onderzocht. Bewoners en gemeente zijn in tussentijdse werksessies en overleggen betrokken geweest bij de voortgang van het onderzoek. De resultaten, verwoord in zeven aanbevelingen, zijn vastgelegd in het eindrapport. Het onderzoeksrapport is te lezen op de projectwebsite van de gemeente en is in oktober in de raadscommissie besproken.

Cookie-instellingen