Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Intentieovereenkomst herontwikkeling Korte Noorderweg

03-08-2021 702 keer bekeken

In de gebiedsagenda 1221 is een tiental ontwikkellocaties genoemd. Ontwikkelende partijen zijn eigenaar van deze locaties en werken plannen uit die moeten aansluiten bij de ambities in de vastgestelde gebiedsagenda. Dit doen ze samen met betrokken partijen zoals bewoners en de gemeente.

Een van deze locaties is de Korte Noorderweg . Het college heeft op 6 juli 2021 ingestemd met de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de Korte Noordweg, die is opgesteld samen met de ontwikkelaar Prosperity. 

Extra groen in 1221
In de overeenkomst hebben beide partijen afgesproken dat ze de haalbaarheid van de plannen aan de Korte Noorderweg, genaamd Geuzenpark, verder gaan onderzoeken. Het is de intentie dat er op de locatie ongeveer 340 betaalbare woningen komen en dat er 5000/6000 m2 beschikbaar is voor bedrijfsruimte. Daarnaast is in het plan opgenomen dat er een stadspark van ongeveer 3000m2 komt. Wethouder Voorink is blij met deze ontwikkeling. “ Het bruist in 1221. Er gebeurt op dit moment zoveel. Ook op deze locatie worden weer nieuwe, betaalbare woningen toegevoegd aan 1221 en krijgen wij ook extra kantoorruimte. Hierdoor houden we werkgelegenheid in dit gebied. Extra groen is een van de wensen van 1221. Met een mooi stadpark zetten we hier een grote stap in.”

In gesprek met de buurt 
Het afgelopen half jaar heeft de ontwikkelaar meerdere bijeenkomsten met de buurt georganiseerd om zijn plannen te presenteren. Hierdoor zijn er enkel aanpassingen aan het plan gedaan qua bouwhoogte en afstand van de beoogde nieuwbouw tot de omgeving. De komende maanden werkt de ontwikkelaar de plannen verder uit en gaat hierbij wederom in gesprek met omwonenden.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op: www.geuzenpark.nl.

Cookie-instellingen