Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Locatie Ontwikkelplan Hunkemöller vastgesteld

18-07-2021 508 keer bekeken

Het Locatie Ontwikkelplan voor de locatie Hunkemöller is vastgesteld door het college van B en W. Het planvoorstel van de ontwikkelaar betreft de transformatie van de locatie naar gemengd wonen en werken, met 278 wooneenheden en 2000 m2 kantoorruimte en ruim 8000m2 aan openbaar groen: Liebergerpark.

Het planvoorstel is uitgewerkt op basis van de procesafspraken in de intentieovereenkomst ‘Hunkemöller’, vastgesteld door het college op 16 maart 2020 in een Locatie Ontwikkelplan (LOP).

Wethouder Floris Voorink (Ruimtelijke Ordening): “Bewoners hebben herhaaldelijk aangegeven
dat er onveilige situaties ontstaan met het vrachtverkeer van en naar het distributiecentrum.
Met deze plannen wordt de Liebergerweg veiliger en de leefbaarheid in de wijk neemt enorm
toe.”

Participatie met de buurt
Het LOP is tot stand gekomen op basis van gesprekken met de buurt en gemeente, waaronder
de stedenbouwkundig supervisor. Voor het Hunkemöller-terrein hebben de eigenaar Tecta en
ontwikkelaar Bijont een plan gemaakt samen met omwonenden en de gemeente. De afgelopen
twee jaar heeft het onderling overleg tussen de buurt en gemeente geleid tot een aantal
aanpassingen in het oorspronkelijke plan. Zo wordt de bebouwing aan de straatkant
(Liebergerweg) lager, wordt het aantal woningen en vierkante meters kantoorruimte lager en
wordt een groter deel van het groen aan de Liebergerweg gesitueerd. Wethouder Voorink: “Ik
kan niet genoeg benadrukken hoe bijzonder ik het vind hoe de mensen in de buurt zich
opstellen. We kunnen we hier met elkaar echt iets moois maken.”

Volgende stap
De volgende stap is het toewerken naar een anterieure overeenkomst tussen de eigenaar en
de gemeente. Hierin staat onder meer het definitieve woon- en werkprogramma, zoals wat voor
een woningen en bedrijfsruimtes, de hoogte van de bouw, en de verdeling tussen sociale huur,
middensegment en hogere segment en worden (financiële) afspraken over de inrichting en
beheer van de openbare ruimte vastgelegd. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van
vaststelling door de gemeenteraad van het plan middels de bestemmingsplanprocedure.

Herinrichting Liebergerweg
Ook werkt de gemeente de komende maanden aan een raadsvoorstel voor het opknappen van
de Liebergerweg zelf. Hierin wordt gevraagd aan de gemeenteraad om budget te reserveren
om een herinrichting van de weg de komende jaren mogelijk te maken. Dit is naast de al
toegezegde bijdrage vanuit de ontwikkelaar. Na een positief raadsbesluit wordt samen met
bewoners verder gewerkt aan een planuitwerking voor een nieuwe Liebergerweg.

Cookie-instellingen