Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

College keurt gebiedspaspoort korte Noorderweg goed

27-01-2022 859 keer bekeken

Het gebiedspaspoort voor de Korte Noorderweg is dinsdag 25 januari goedgekeurd door het college van B&W en wordt 17 februari besproken in de raadscommissie.

Het gebiedspaspoort is opgesteld door een stedenbouwkundig supervisor spoorzone, en is tot stand gekomen in samenspraak met de ontwikkelaar en omwonenden. Het resultaat: een plan voor meer groen, en minder en lagere bebouwing. Nu kan het gebiedspaspoort rekenen op meer draagvlak van omwonenden en steun van het college. Een mooie stap in het ontwikkelen van een fijne, nieuwe woonwijk aan de Korte Noorderweg.

In de toekomst gaat de participatie met bewoners met betrekking tot het ontwikkelen van het plan verder. Er zullen nog verschillende momenten zijn, waarin er met alle partijen wordt gekeken naar verder uitwerking en invulling van het gebiedspaspoort Korte Noorderweg.

Bekijk het gebiedspaspoort.

Beeldkwaliteitsplan+ 1221

Het gebiedspaspoort is onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan+ 1221, maar het document was ten tijde van het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan nog niet gereed voor besluitvorming. De gemeenteraad heeft toen wel uitgangspunten vastgesteld als kader voor het gebiedspaspoort. Aan de hand van deze uitgangspunten is door de stedenbouwkundig supervisor in samenspraak met de ontwikkelaar en de buurt een gebiedspaspoort opgesteld dat nu ter besluitvorming is voorgelegd aan en goedgekeurd door het college.

Cookie-instellingen