Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Ontwerp chw bestemmingsplan ligt ter inzage

18-02-2022 308 keer bekeken

Op dinsdag 16 februari heeft het college van B en W besloten het ontwerp Chw bestemmingsplan ter inzage te leggen. De informatie in dit bestemmingsplan is niet nieuw.

Het bestemmingsplan omvat informatie uit (verschillende) verordeningen, zoals de eerder vastgestelde gebiedsagenda 1221 en het beeldkwaliteitsplan. Wat wel nieuw is, zijn de omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn waarden om de staat van de fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Dat is vooruitlopend op de omgevingswet die naar verwachting in 2023 zal ingaan. Het nieuwe bestemmingsplan verdeelt de wijk 1221 in grofweg twee gebieden: consolidatiegebieden en moderniseringsgebieden. In consolidatiegebieden verandert niet zoveel. In moderniseringsgebieden wel. Dit zijn nieuwe benamingen voor wat er eerder in de gebiedsagenda beschreven en vastgesteld is. 


Heeft u vragen over het bestemmingsplan? 

Op 9 maart bent u van harte welkom bij de inloopavond in wijkcentrum De Geus tussen 19:00 en 21:00. Wethouder Floris Voorink is samen met een adviseur omgevingsrecht aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig. Liever mailen? Dat kan ook naar 1221@hilversum.nl.


Wat verandert er in mijn wijk?

Via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijkt u wat het chw bestemmingsplan precies voor u betekent. Hieronder leggen wij aan u uit hoe dit werkt. 

Bestemmingsplan 

Via onderstaande button vindt u vanaf 25 februari de link naar het bestemmingsplan.

Bekijk ontwerp chw bestemmingsplan

Het ontwerp chw bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 25 februari tot en met 7 april.  Dat betekent dat u vanaf  25 februari kunt aangeven wat u van het ontwerp chw bestemmingsplan vindt via een zienswijze (een reactie). Uw zienswijze richt u aan de gemeenteraad. Dit kunt u op twee manieren doen: 

  • Fysiek: U kunt een schriftelijke reactie indienen en deze sturen naar Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum t.a.v. de gemeenteraad. 
  • Digitaal: Digitaal kunt u uw zienswijze indienen kan met uw DigiD via deze link.

De ontvangen reacties worden meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke bestemmingsplan en zijn in de bijgevoegde reactienota ook (anoniem) te lezen voor de gemeenteraad. Heeft u een reactie ingediend? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging en vervolgens bericht op het moment dat de gemeenteraad het uiteindelijke bestemmingsplan vaststelt. In de reactienota leest u dan ook hoe uw reactie is verwerkt.

Cookie-instellingen