Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Structuurvisie nog niet vastgesteld

10-03-2022 546 keer bekeken

De structuurvisie Bruisend Hart is op 9 maart ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad, nadat het stuk op 9 februari inhoudelijk is besproken in de raadscommissie.

Tijdens de raadsvergadering is voorgesteld om de vaststelling van de structuurvisie uit te stellen. In verband met het verlopen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) eind julihalf september, is wel uitgesproken dat er een voorkeur is om de structuurvisie nog voor het zomerreces te bespreken in de raad. Wordt vervolgd.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Debbie Prijs. Woordvoerder van wijkwethouder Floris Voorink.

Cookie-instellingen