1. Bestaande structuur

In deze variant blijft het Oosterspoorplein langs het spoor liggen. De bebouwing en wegen blijven ongeveer op dezelfde plek liggen. Er is ruimte voor een stationsgebouw aan het spoor, met daarin een fietsenstalling en voorzieningen op het plein.

Het plein komt zoveel mogelijk op dezelfde hoogte te liggen als de rest van de straten/omgeving. Hierdoor kan de ruimte beter worden benut als ontmoetings- en verblijfsplek. Er komt meer groen op het plein.

Aandachtspunten

  • Het plein ligt niet in de buurt, maar aan het station.
  • Het plein ligt dicht bij het spoor. Er kan geluidsoverlast van treinen blijven.
  • De bestaande structuur blijft hetzelfde. Problemen van nu worden daardoor mogelijk niet opgelost of komen op termijn terug.

Knip voor autoverkeer
De gemeente wil graag een knip maken voor het autoverkeer op het Oosterspoorplein. Dit betekent dat de Kleine Drift langs het Oosterspoorplein, tussen de Larenseweg en de Zuiderweg, wordt afgesloten voor autoverkeer. Wel blijft het Oosterspoorplein toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. Zo is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook wordt hierdoor de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeterd en sluipverkeer voorkomen. Iemand afzetten met de auto langs het Oosterspoorplein blijft ook mogelijk, op een Kiss & Ride aan beide zijden van het plein.

Verkeer dat de wijk of het station niet als bestemming heeft, blijft door de knip op het Oosterspoorplein over de ring en hoofdwegen rijden. Het uitgangspunt is dat de wijk bereikbaar blijft voor bewoners en bestemmingsverkeer.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen