Varianten

Voor het Toekomstbeeld Bruisend Hart zijn drie varianten door de gemeente opgesteld. Twee buurtbewoners hebben ook voorstellen gedaan voor een nieuwe invulling van Bruisend Hart, deze vierde variant is ook toegevoegd. De bebouwing is als zoeklocaties aangegeven. In alle varianten is er sprake van sloop en nieuwbouw. Er komen hier nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen. De verdere uitwerking vindt na het vaststellen van het Toekomstbeeld plaats, in een stedenbouwkundig plan. Hieronder worden de varianten uitgelegd. De gemeente is benieuwd naar uw mening over alle varianten.

Uitleg kleuren op de plaatjes
Grijs = geeft aan waar bebouwing gaat komen.
Oranje = geeft de openbare ruimte aan, zoals de stoep, fietspad, plein, etc.
Groen = geeft aan waar planten, bomen en ander groen komen.
 

Een momentje...
  • In deze variant blijft het Oosterspoorplein langs het spoor liggen. De bebouwing en wegen blijven ongeveer op dezelfde plek liggen. Er is ruimte voor een stationsgebouw aan het spoor, met daarin een fietsenstalling en voorzieningen op het plein. Lees meer over 1. Bestaande structuur

  • In deze variant wordt het gebied een parkachtige omgeving, die van het station tot aan de Larenseweg en Zuiderweg loopt. De vorm die het plein nu heeft verdwijnt. Nieuwe gebouwen worden verspreid in dit park geplaatst. Er is veel ruimte voor vergroening en ontmoeting. Lees meer over 2. Park

  • In deze variant wordt de bestaande bebouwing in de driehoek Drift/Larenseweg/Zuiderweg gesloopt en komen er gebouwen langs het spoor. Daardoor ontstaat er ruimte voor een nieuw plein, met een intiem gevoel, meer richting de wijk geschoven. Lees meer over 3. Plein in de buurt

  • Twee buurtbewoners hebben ook een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling van Bruisend Hart. In het voorstel komen twee V-vormige gebouwen op de locatie van de huidige bebouwing in de Drift/Larenseweg/Zuiderweg. De bebouwing heeft een trapsgewijze opbouw. Lees meer over 4. Voorstel van twee buurtbewoners

    Cookie-instellingen