4. Voorstel van twee buurtbewoners

Voor het Toekomstbeeld Bruisend Hart zijn drie varianten door de gemeente opgesteld. Twee buurtbewoners hebben ook voorstellen gedaan voor een nieuwe invulling van Bruisend Hart, deze vierde variant is ook toegevoegd. De bebouwing is als zoeklocaties aangegeven. In alle varianten is er sprake van sloop en nieuwbouw. Er komen hier nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen. De verdere uitwerking vindt na het vaststellen van het Toekomstbeeld plaats, in een stedenbouwkundig plan. Hieronder worden de varianten uitgelegd. De gemeente is benieuwd naar uw mening over alle varianten.

Uitleg kleuren op de plaatjes
Grijs = geeft aan waar bebouwing gaat komen.
Oranje = geeft de openbare ruimte aan, zoals de stoep, fietspad, plein, etc.
Groen = geeft aan waar planten, bomen en ander groen komen.
 

Twee buurtbewoners hebben ook een voorstel gedaan voor een nieuwe invulling van Bruisend Hart. In het voorstel komen twee V-vormige gebouwen op de locatie van de huidige bebouwing in de Drift/Larenseweg/Zuiderweg. De bebouwing heeft een trapsgewijze opbouw.

Ook wordt er bebouwing langs het spoor geplaatst. Er komt een groter en groener plein bij het Oosterspoorplein. Het plein komt zo dicht mogelijk bij het spoor te liggen, zodat er een sterke verbinding is met de westkant van het station (centrum). Daarnaast kunnen er 6 kleinere pleintjes of plantsoenen in het gebied worden gemaakt, met plaats voor ontmoeting en groen. De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd. In het voorstel kan ook een knip voor autoverkeer worden gemaakt, zoals in de 3 varianten van de gemeente. Ook is een verhoogde verbinding tussen de Noorderweg en de Zuiderweg langs het spoor voor autoverkeer voorgesteld. Het autoverkeer kan dan in twee richtingen tussen de Noorderweg en Zuiderweg rijden. Onder deze verhoogde weg kan een stationsgebouw met voorzieningen kunnen komen.

Plaatje met verbinding Noorderweg/Zuiderweg

Aandachtspunten

  • De V-vormige bebouwing vraagt veel aandacht om de begane grond aan alle zijden goed aan te laten sluiten op de openbare ruimte. Er zullen deels gesloten gevels zijn waar toegangen naar bijvoorbeeld bergingen, fietsenstallingen en installatieruimtes nodig zijn.
  •  Een verhoogde verbinding voor autoverkeer maakt de fietstunnel langer. Het is een dure oplossing en sluit niet aan bij het uitgangspunt van de gemeente om te investeren in ruimte voor voetgangers en fietsers.
  • Er komt meer bebouwing langs het spoor. In deze gebouwen moet geluidsoverlast van treinen worden verminderd.
  • Het voorstel is niet opgesteld door stedenbouwkundigen.
  • Deze variant voldoet niet aan alle uitgangspunten van de gemeente.  De uitganspunten lees je hier.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.