3. Plein in de buurt

In deze variant wordt de bestaande bebouwing in de driehoek Drift/Larenseweg/Zuiderweg gesloopt en komen er gebouwen langs het spoor. Daardoor ontstaat er ruimte voor een nieuw plein, met een intiem gevoel, meer richting de wijk geschoven.

Het wordt één centrale ruimte voor ontmoeting, groen en voorzieningen in de buurt. Door het verschuiven van het plein is de bereikbaarheid voor bewoners beter en geluidsoverlast minder.

Aandachtspunten

  • Het is belangrijk om het plein niet teveel te bebouwen, maar juist groen in te richten.
  • Het plein komt verder van de tunnel en westzijde van het station te liggen.
  • Er komt meer bebouwing langs het spoor. In deze gebouwen moet geluidsoverlast van treinen worden verminderd.

Knip voor autoverkeer
De gemeente wil graag een knip maken voor het autoverkeer op het Oosterspoorplein. Dit betekent dat de Kleine Drift langs het Oosterspoorplein, tussen de Larenseweg en de Zuiderweg, wordt afgesloten voor autoverkeer. Wel blijft het Oosterspoorplein toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. Zo is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook wordt hierdoor de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeterd en sluipverkeer voorkomen. Iemand afzetten met de auto langs het Oosterspoorplein blijft ook mogelijk, op een Kiss & Ride aan beide zijden van het plein.

Verkeer dat de wijk of het station niet als bestemming heeft, blijft door de knip op het Oosterspoorplein over de ring en hoofdwegen rijden. Het uitgangspunt is dat de wijk bereikbaar blijft voor bewoners en bestemmingsverkeer.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen