2. Park

In deze variant wordt het gebied een parkachtige omgeving, die van het station tot aan de Larenseweg en Zuiderweg loopt. De vorm die het plein nu heeft verdwijnt. Nieuwe gebouwen worden verspreid in dit park geplaatst. Er is veel ruimte voor vergroening en ontmoeting.

Ook krijgen voetgangers en fietsers veel ruimte.

Aandachtspunten

  • Het park is minder overzichtelijk door de verspreide bebouwing. Het is lastiger om de parkruimte sociaal veilig te maken, vooral in de avond en nacht.
  • Het vraagt aandacht om de nieuwe bebouwing op de begane grond aan alle zijden goed aan te laten sluiten op de openbare ruimte. Ook de ingang van bergingen, fietsenstallingen of installatieruimtes komen uit in de openbare ruimte.
  • De nieuwe, vrijstaande bebouwing sluit minder goed aan bij de bestaande omliggende bebouwing.

Knip voor autoverkeer
De gemeente wil graag een knip maken voor het autoverkeer op het Oosterspoorplein. Dit betekent dat de Kleine Drift langs het Oosterspoorplein, tussen de Larenseweg en de Zuiderweg, wordt afgesloten voor autoverkeer. Wel blijft het Oosterspoorplein toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. Zo is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook wordt hierdoor de veiligheid voor fietsers en voetgangers verbeterd en sluipverkeer voorkomen. Iemand afzetten met de auto langs het Oosterspoorplein blijft ook mogelijk, op een Kiss & Ride aan beide zijden van het plein.

Verkeer dat de wijk of het station niet als bestemming heeft, blijft door de knip op het Oosterspoorplein over de ring en hoofdwegen rijden. Het uitgangspunt is dat de wijk bereikbaar blijft voor bewoners en bestemmingsverkeer.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen