Submenu

Eerste schetsontwerp Thijsseplein: Wat vindt u?

21-09-2021

Op 14 september kwam het bouwteam met omwonenden en de gemeente voor de 3e keer bij elkaar. Deze keer werd het eerste schetsontwerp voor het plein gepresenteerd aan 20 omwonenden.

Schetsontwerp
Belangrijke onderdelen uit het schetsontwerp zijn meer ruimte voor groen, water en speel mogelijkheden. De grote bomen die nu op de plein staan, blijven natuurlijk behouden. Het schetsontwerp is gemaakt op basis van de eerdere input van omwonenden, zowel vanuit het bouwteam als ingediend via de website.

Voor het schetsontwerp zijn 5 verschillende thema kaartjes gemaakt: Zones, Toegang, Water en Elementen, Groen en Verharding (zie helemaal onderaan). Het kaartje bovenaan dit bericht geeft het totaal beeld. Ook zijn er voorbeelden gebruikt van materialen om te laten zien wat mogelijk is.

Ontwerp met 3 zones
Het schetsontwerp van het nieuwe plein bestaat uit 3 verschillende zones:
1. Natuurlijk Spelen zowel voor oudere kinderen als voor jongere kinderen ( Zone II en III op de kaartjes 1 en 2, aangeduid met V op kaartje 5)
2. Sporten Voor Alle Leeftijden onder andere met een speelveld met kunstgras (Zone IV op kaartjes 1 en 2, aangeduid met VII op kaartje 5)
3. Thijssetuin met veel ruimte  voor biodiversiteit/beplanting (Zone V op kaartjes 1 en 2, aangeduid met VI op kaartje 5)

Water en hergebruik materialen
De verschillende zones worden aan elkaar verbonden via een glooiende wandelroute over het plein, die zowel schuin over de lengte als in de breedte loopt. Voor het waterelement op het plein wordt gedacht wordt gedacht aan een wadi. Dit is een natuurlijke greppel waar water bij hevige regenval in kan lopen en wat ook harstikke leuk is om in te spelen. Ook wordt onderzocht of een waterpomp of waterspuwertjes mogelijk zijn. We bekijken ook of hergebruik van de huidige onderdelen van het plein mogelijk zijn.

Reacties omwonenden
De leden van het bouwteam reageren veelal enthousiast over het schetsontwerp. Zij zijn blij dat hun input wordt meegenomen en er is veel enthousiasme over de avontuurlijke speelmogelijkheden en het waterelement op het plein.

Tegelijkertijd werden er ook een aantal aandachtspunten genoemd, waar we mee aan de slag gaan:

  • Goede balans vinden in toegankelijkheid plein versus het weren van scooters (hangjongeren) op het plein. Zorg hierbij ook voor voldoende zicht en licht op het plein!
  • Het speelveld met kunstgras meer richting het midden van het plein plaatsen om zo meer groen rondom te creëren en mogelijke overlast te beperken. Hierbij ook kijken naar grootte van speelveld en verdieping/omsluiting om overlast van (voet)ballen te beperken.
  • Bij het meer verbinden van het appartementenblok aan het Thijsseplein (onderkant plaatjes) goed kijken naar een logische overgang en beperken van overlast.
  • Veel groen en natuurlijke elementen is goed, maar maak het vooral hufterproof! Denk ook aan voldoende prullenbakken.
  • Hergebruik van huidige materialen is een mooie streven, maar het moet niet ten koste van gaan van de kwaliteit en uitstraling van het nieuwe plein.

Voorkeuren materialen en (speel)toestellen
Aan de hand van voorbeelden (plaatjes toestellen en materialen) konden de bouwteamleden hun voorkeur aangeven, wat spreekt aan en wat niet?

We zijn ook benieuwd naar uw reactie hierop! U kunt hier aangeven wat u vindt van de verschillende mogelijkheden. Reageren kan tot 28 september.

Cookie-instellingen