Submenu

Unaniem akkoord op krediet voor (groene) herinrichting Jac. P. Thijsseplein door gemeenteraad

03-02-2022

De gemeenteraad keurt de kredietaanvraag voor de (groene) herinrichting van het Jac. P. Thijsseplein unaniem goed. Daarmee komt een groener 1221 een stap dichterbij.

Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221. Voor het Jac. P. Thijsseplein is nu een ontwerp gemaakt. Nu de gemeenteraad het aangevraagde investeringsbudget (zo'n € 689.000,-) heeft goedgekeurd, kan worden gestart met de uitvoering. 

Het ontwerp is gezamenlijk met omwonenden gemaakt. In het ontwerp is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, op basis van de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden.

Subsidie provincie

Een deel van het investeringsbudget bestaat uit subsidie van de provincie Noord-Holland. Hilversum krijgt als een van de acht gemeente budget - specifiek voor de herinrichting van het Jac. P. Thijsseplein - om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Met de subsidie kunnen we extra klimaatadaptieve maatregelen treffen, zoals meer ruimte voor groen en meer waterberging. 

Cookie-instellingen