Submenu

Een schaduwrijk plein met speeltoestellen voor jong en oud aan de Pelikaanstraat

17-06-2022

De eerste twee weken van juni zijn omwonenden van het plein aan de Pelikaanstraat uitgenodigd om hun voorkeur en wensen uit te spreken voor de herinrichting van het plein in hun straat.

Dat konden ze doen via acht stellingen en een forum. Zo’n 57 mensen gaven gehoor aan deze uitnodiging.

Uit de stellingen blijkt dat:

  • Er behoefte is aan een speeltuin met avontuurlijk karakter (82%) en een natuurlijke uitstraling (82%).
  • Er meer behoefte is aan bloemen dan aan gras (63%) en dat men het belangrijk vindt dat het plein ook een fijne plek is voor vogels, egels en bijen (61%).
  • Er niet per se behoefte is aan speeltoestellen voor kinderen tussen de 0-4 jaar. 27% van de bevraagden heeft hier wel behoefte aan.
  • Iets meer dan de helft vindt het belangrijk dat er bankjes op het plein staan (59%).
  • De meerderheid vindt dat er voor meer groen enkele parkeerplekken mogen verdwijnen (62%).
  • Een minderheid bereid is te helpen als de gemeente hulp nodig heeft in het groenonderhoud (41%).

Via het forum werd een aantal antwoorden nog verder toegelicht. Deze reacties kunnen we indelen op de volgende thema’s:

  • Speeltoestellen voor jong en oud: De speeltoestellen die er nu staan zijn gemaakt voor jonge kinderen, maar zij kunnen hier niet zelfstandig vanaf. De oudere kinderen zijn te groot voor de speeltuin.
  • Meer schaduw: Een aantal geeft aan er echt behoefte is aan meer schaduw in de vorm van bomen.
  • Tegengaan overlast:  Behoefte aan prullenbakken op het plein en meer verlichting in de avond.

Eerste bouwteamoverleg

Op donderdagmiddag 30 juni hebben zo'n 10 omwonenden en de gemeente in het eerste bouwteamoverleg kennisgemaakt en de eerste ideeen en wensen voor het plein aan de Pelikaanstraat besproken.

Ook uit het bouwteamoverleg bleek dat er behoefte is aan meer ruimte voor groen en spelen, met natuurlijke speelelementen voor de leeftijden 0 t/m 9 jaar. Net als in de online reacties, werd in het bouwteamoverleg nogmaals benaderd dat het belangrijk is het plein 'hufterproof' te maken, i.v.m. de overlast van hangjongeren. 

In het bouwteamoverleg is ook de wens besproken om het plein te vergroten door de parkeerplaatsen rond de kerk aan te passen. Daarover gaat het bouwteam in een volgende bouwsessie verderkijken naar de mogelijkheden met Dudok Wonen en de Vereniging van eigenaren. Zij zijn eigenaar van deze grond. 

Eerste bouwteambijeenkomst

Tweede bouwteamoverleg

In het voorjaar van 2023 is het bouwteam weer bij elkaar gekomen om de schetsen van de herinrichting Pelikaanstraat te bespreken. Naast het vervangen van de verharding, de speeltuin en het vergroenen is ook het afkoppelen van regenwater aan de orde gekomen.

Aanvullend zijn er de laatste tijd ook  diverse persoonlijke gesprekken gevoerd met bewoners van de Pelikaanstraat en de Veenshof. Op dit moment worden alle opmerkingen en aandachtspunten verwerkt in een nieuw schetsvoorstel en dit zal na de zomer worden besproken met de bouwteams en bewoners. De contactpersoon voor dit project is Joop Pol (j.pol@hilversum.nl).

Cookie-instellingen