Submenu

Ontwerpen drie groene pleinen naar gemeenteraad

27-10-2022

Postcodegebied 1221 wordt steeds groener! Voor de pleinen aan de Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat zijn ontwerpen gemaakt, samen met omwonenden en de werkgroep de Groene Loper. Het college van B&W heeft op 25 oktober jl. besloten deze ontwerpen voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de ontwerpen is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, conform de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden.

Het college van B&W heeft op 25 oktober jl. besloten deze ontwerpen voor te leggen aan de gemeenteraad met het voorstel het benodigde budget vrij te geven, zodat de werkzaamheden kunnen starten. Op 7 december wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord is met de ontwerpen en instemt met het budget, starten de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023.

Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221.

Bekijk hier de schetsontwerpen

Galvanistraat

Liebergerweg

Pelikaanstraat

Cookie-instellingen