Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Stap 2: Intentieovereenkomst

Er is een intentieovereenkomst getekend door de ontwikkellaar en het college van B&W. Er is afgesproken de haalbaarheid van de ontwikkeling verder te onderzoeken. Ook zijn in deze overeenkomst heldere kaders geschetst voor participatie, (deel)vervoer, en ruimtelijke indeling.

De Korte Noorderweg in Hilversum is toe aan een grote vernieuwing. Wat nu een grijs en versteend bedrijventerrein is, kan een nieuwe oase worden voor wonen, werken en genieten van groen. Met eigentijdse woon- en werkruimtes, en met een compleet nieuw centraal park.

Wat is de rolverdeling tussen de gemeente en de ontwikkelende partij?

De ontwikkelaar is de eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de nieuwe invulling van de locatie. De ontwikkelaar is ook verantwoordelijk voor het betrekken van de buurt en omwonenden (participatie). Hiervoor heeft de gemeente heeft hiervoor een handleiding beschikbaar. De gemeente toetst of de nieuwe invulling van de locatie voldoet aan de ambities uit de gebiedsagenda en andere kaders, zoals het beeldkwaliteitsplan en gebiedspaspoorten. Ook heeft de gemeente een plan met zeven fases opgesteld, die ontwikkelaars volgen voordat zij aan de slag kunnen.

Cookie-instellingen