Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Stap 0: Inactief

Tijdens het vaststellen van de gebiedsagenda 1221 in 2019, is gekeken of deze locatie mogelijk een andere invulling kon krijgen. Daarom is deze plek opgenomen als ontwikkellocatie in de gebiedsagenda 1221. De afgelopen jaren zijn er geen concrete plannen gemaakt, waardoor de locatie nog geen gebiedspaspoort heeft en er planologisch ook geen nieuwe functie mogelijk is gemaakt in het bestemmingsplan 1221.

Er is een kans dat er weer nieuwe plannen komen voor deze locatie. Maar, wanneer? Dat is o.a. afhankelijk van de voortgang van andere ontwikkellocaties waar al een intentieovereenkomst mee is gesloten. We willen voorkomen dat we in totaal meer dan 1150 woningen bouwen voor 2030, want dat mag niet op basis van het bestemmingsplan 1221.

 

Cookie-instellingen