Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Stap 5: Anterieure Overeenkomst

In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het definitieve ontwerp, buitenruimte, betrokkenheid buurt, plankosten en toekomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook worden milieuonderzoeken en maatregelen (o.a. over de bodem, geluid en veiligheid) meegenomen. De overeenkomst wordt vastgesteld door het college van B&W en daarna ondertekend door de gemeente en ontwikkelende partij.

Deze locatie wordt getransformeerd naar gemengd wonen en werken met ca. 278 nieuwe woningen en 2.000 m2 werkruimte waaronder voorzieningen. Met het verdwijnen van het distributiecentrum heeft de wijk geen overlast meer van het zware verkeer van Hunkemöller. Dit komt de veiligheid in de wijk ten goede. Ook wordt er veel groen toegevoegd met een groene wandelroute langs het spoor en tussen de bebouwing. Hieronder een kleine sfeerimpressie.

Ontwikkelteam Novatectum/Bijont

 

Ontwikkelteam Novatectum/Bijont

 

Wat is de rolverdeling tussen de gemeente en de ontwikkelende partij?

De ontwikkelaar is de eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de nieuwe invulling van de locatie. De ontwikkelaar is ook verantwoordelijk voor het betrekken van de buurt en omwonenden (participatie). Hiervoor heeft de gemeente heeft hiervoor een handleiding beschikbaar. De gemeente toetst of de nieuwe invulling van de locatie voldoet aan de ambities uit de gebiedsagenda en andere kaders, zoals het beeldkwaliteitsplan en gebiedspaspoorten. Ook heeft de gemeente een plan opgesteld, die ontwikkelaars volgen voordat zij aan de slag kunnen.

Cookie-instellingen