Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Chw bestemmingsplan: een update

18-05-2022

Het Chw bestemmingsplan is een bestemmingsplan waarin de gebiedsagenda van 1221, het beeldkwaliteitsplan+ en Ontwikkellocaties 1221 juridisch zijn vastgelegd. Tussen 25 februari en 7 april kon iedereen laten weten wat zij van het document vonden.

Er zijn 22 brieven binnengekomen met zienswijzen (reacties) op het document. De reacties gingen over verschillende onderwerpen; van bouwhoogte en parkeren tot de opeenstapeling van effecten door de verschillende ontwikkelingen in postcodegebied 1221.

De reacties worden nu verwerkt. We streven ernaar het bestemmingsplan inclusief reactienota  - waarin we laten zien hoe alle reacties zijn verwerkt - in het najaar van 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.  

Cookie-instellingen