Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Beeldkwaliteitsplan+ 1221

We werken in postcodegebied 1221 samen met inwoners, ondernemers en andere partijen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Dat wil zeggen we willen het wonen en werken aantrekkelijker maken voor huidige en toekomstige bewoners en ondernemers. Hiervoor is samen met de wijk in 2019 een gebiedsagenda gemaakt. In deze agenda staan de ambities voor de wijk beschreven.

Volop aan de slag
We zijn hard aan de slag om de ambities uit te voeren. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Er is veel enthousiasme voor het bewonersinitiatief de Groene Loper, die de wijk groener maakt. En broedplaats Vonk in de wijk draagt bij aan de sociale contacten in 1221. Het plein voor wijkcentrum De Geus is inmiddels opgeknapt en begin 2022 start het opknappen van de pleinen aan de Kleine Drift en de Ampèrestraat. Voor het Jac. P. Thijsseplein is er inmiddels een voorlopig ontwerp bekend. 

Gebouwen en monumenten worden opgeknapt
Veel plannen ontwikkelen we nog. Ontwikkelende partijen nemen het initiatief om, in samenspraak met omwonenden en de gemeente, aan de slag te gaan met verschillende ontwikkellocaties. Voor vijf van deze ontwikkellocaties liggen er intentieovereenkomsten, Sigarenfabriek (Ampèrestraat), Wybertjesfabriek, Hunkemöller, Venetapark en Zuiderweg/Lijsterweg. Een eerste stap in het ontwikkelproces. Ook voor twee andere locaties (Van Son en Korte Noorderweg) zijn plannen in voorbereiding. Diverse leegstaande monumenten blijven behouden en worden opgeknapt en herbestemd met nieuwe functies. Op alle ontwikkellocaties wordt groene buitenruimte met ruimte voor ontmoeting, sporten en spelen toegevoegd. Lang gekoesterde wensen voor het uitplaatsen van moeizame functies komen dichterbij.

Vraagstukken en beeldkwaliteitsplan
Bij het uitvoeren van de gebiedsagenda naar concrete plannen voor de ontwikkellocaties lopen we aan tegen enkele vraagstukken, zoals dichtheid, hoogte en kwaliteit van de openbare ruimte. Zo zijn er vanuit de omgeving zorgen over de dichtheid, de bouwhoogte en het aantal nieuwe woningen op een aantal grotere locaties langs het spoor. Ontwikkelende partijen geven aan dat een bepaalde hoogte en dichtheid noodzakelijk is om de in de gebiedsagenda opgenomen ambities (zoals wonen, werken, kwaliteit openbare ruimte, groen en parkeren) te kunnen vertalen in een financieel haalbaar plan. De betrokkenen komen niet gezamenlijk tot een oplossing. Dit vraagt daarom om besluitvorming van de gemeente. Hiervoor wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de ruimtelijke kaders voor nieuwe ontwikkelingen in 1221. Het plan gaat over heel 1221 met specifieke aandacht voor de zeven ontwikkellocaties waar nu plannen voor zijn. Het Oosterspoorplein en omliggende woon- straten is niet opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Voor dit gebied wordt een structuurvisie gemaakt.

Bekijk hier het beeldkwaliteitsplan
 

ACTUEEL

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"222513"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Cookie-instellingen