Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Chw Bestemmingsplan 1221

Het bestemmingsplan voor 1221 is op 26 oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan gaat over bijna heel 1221. Alleen het gebied rond het Oosterspoorplein (Bruisend Hart) valt buiten het bestemmingsplan. De plannen voor Bruisend Hart zijn nu nog niet ver genoeg uitgewerkt. Hier volgt op termijn een eigen bestemmingsplan voor.

Een Chw bestemmingsplan is een plan op basis van de Crisis- en herstelwet (vandaar: Chw). Hiermee liepen we voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2024 is ingegaan. Uitnodigingsplanologie is het uitgangspunt; het Chw-bestemmingsplan vormt het kader en mensen met initiatieven kunnen plannen ontwikkelen die bijdragen aan de ambities van de gebiedsagenda. Bijzonder in dit bestemmingsplan is verder de horizon (20 jaar in plaats van 10 jaar) en de omgevingswaarden.

Inmiddels zijn er bezwaren ingediend op het Chw Bestemmingsplan en buigt de Raad van State zich hierover. We zijn nog in afwachting van een uitspraak. Vermoedelijk volgt deze in het eerste kwartaal van 2024.

Wat staat er in het bestemmingsplan?

Om de openbare ruimte te verbeteren zijn twee omgevingswaarden opgenomen. De eerste gaat over het vergroenen van de openbare ruimte. De tweede gaat over de hoeveelheid en kwaliteit van speeltuinen. Dit sluit aan op de ambities in de gebiedsagenda en het draagt bij aan een fijne leefomgeving in postcodegebied 1221.

Het nieuwe bestemmingsplan verdeelt de wijk 1221 in grofweg twee gebieden: consolidatiegebieden en moderniseringsgebieden. De consolidatiegebieden zijn gebieden waar weinig tot geen ontwikkeling plaatsvindt. De moderniseringsgebieden zijn gebieden waar vernieuwing en menging van functies centraal staat. In deze gebieden liggen de ontwikkellocaties.

Op basis van het bestemmingsplan kunnen tot 2030 maximaal 1150 woningen worden toegevoegd aan 1221. Dit is exclusief Bruisend Hart: er wordt gewerkt aan een apart bestemmingsplan daarvoor. In de 10 jaar erna kan het aantal woningen in 1221 nog oplopen. In totaal kunnen op basis van dit bestemmingsplan onder voorwaarden nog 400 extra woningen worden gebouwd tot 2040, want een totaal maakt van 1800 woningen. Dit is een limiet, dus dit aantal hoeft niet volledig benut te worden.

Bekijk raadsbesluit

Cookie-instellingen