Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Identiteit

De buurten binnen 1221 hebben ieder een eigen uitstraling en identiteit. Het is deze eigenheid die de buurten aantrekkelijk maakt. Deze kwaliteit staat al langer onder druk. Met de ontwikkelingen in de komende jaren hebben we de kans om 1221 te versterken. De kernvraag hierbij is: wat ben je nu als buurt? En welke buurt wil je in de toekomst zijn?

Opgave: identiteit en leefbaarheid

Trots op de industriële ontstaansgeschiedenis

De geschiedenis van de wijk en die van de verschillende buurten hierbinnen biedt goede aanknopingspunten voor de toekomstige ontwikkeling. De oude industriële gebouwen vormen de trots van 1221. Veel bewoners hebben een sterke relatie met deze bijzondere gebouwen uit het industrieel verleden. Deze relatie is door de jaren gegroeid, maar staat onder druk doordat gebouwen leeg staan of niet openbaar toegankelijk zijn. Het ontwikkelen van deze plekken, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij de Melkfabriek, is een breed gedragen ambitie in de wijk. Het in ere herstellen en toegankelijk maken zorgt ervoor dat ook nieuwe bewoners zich met deze plekken kunnen verbinden. De geschiedenis verklaart ook de smalle straten met voormalige arbeiderswoningen, de voor- en naoorlogse uitbreidingen en de latere inbreidingen, zoals recent Villa Industria.

Zorgen over leefbaarheid

Bewoners zijn trots op het industrieel verleden. Maar de keerzijde is ook aanwezig en werkt door naar vandaag de dag. Buurten zijn door de jaren heen veranderd. Door veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Door uitbreiding van bedrijven, die hier historisch ontstaan of vroeg gevestigd zijn. Gevolg is de soms moeilijke verhouding tussen grootschalige bedrijven en relatief kleinschalige woningen. Buurten zijn verder niet berekend op de enorme naoorlogse groei van het autoverkeer en autobezit. We hebben graag de auto voor de deur. Straten staan hierdoor echter overvol met geparkeerde auto’s. De dominantie van de auto is ten koste gegaan van de leefruimte en leefbaarheid in de buurten.

Werken vanuit de ontwikkelgeschiedenis

De historische ontwikkeling biedt, net als de gewenste kernkwaliteiten, handvat voor de verdere ontwikkeling van de verschillende buurten, ieder met hun eigen uitstraling en identiteit.

Vroege periode: akkers en heide

Tot aan de aanleg van de spoorlijn in 1874 bestond het gebied uit zandgronden met akkers en heide.

Download de gebiedsagenda

Cookie-instellingen