Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Samenwerking

De Gebiedsagenda is het resultaat van een bijzonder gebiedsproces. Een intensief proces waarin bewoners, ontwikkelende partijen, maatschappelijke organisaties en gemeente open en transparant de dialoog met elkaar zijn aangegaan. Zonder plan vooraf. De basis zijn de gedeelde zorgen en ambities. Doel is het ontwikkelen van een gezamenlijk toekomstperspectief. Dat maakt deze Gebiedsagenda van ons allemaal: een agenda voor samen werken en uitvoeren.

Gebiedsproces: organiseren van verbinding

Veranderende rollen, nieuwe inzet

Deze Gebiedsagenda is de afronding van een ongebruikelijk samenwerkingsproces. Was de gemeente voorheen leidend in planvorming, nu staan alle partijen in 1221 hiervoor samen aan de lat, vanuit gelijkwaardigheid. Dit heeft geleid tot een constructief, pittig gebiedsproces tussen bewoners, ontwikkelende partijen, organisaties en overheden waarin een gezamenlijk toekomstperspectief is gegroeid. In dit proces hebben bewoners hun stem duidelijk laten horen. Leerden ontwikkelende partijen zich meer te verbinden met de buurt en bewoners. En was de gemeente niet zozeer sturend, maar juist faciliterend en gaf deze globale kaders mee. Door de gelijkwaardige dialoog tussen partijen, ieder vanuit verschillende belangen, leerden mensen elkaar beter kennen en groeide wederzijds het begrip. Hierdoor is een constructieve basis ontstaan voor de gemeenschappelijke ambities van deze Gebiedsagenda.

Meerstemmigheid: mix van signalen, kennis en inspiratie

Het gebiedsproces is gericht op het bij elkaar brengen en ‘verbinden’ van alle relevante partijen die het verschil kunnen maken in de gebiedsontwikkeling. Het gaat hierbij niet om zo compleet mogelijk alles en iedereen met elkaar te laten praten. Dat lukt praktisch moeilijk met bijna 9.000 bewoners en meer dan 750 bedrijven. Een Poolse landdag leidt niet tot actie. Het gebiedsproces is gericht op een goede ‘meerstemmigheid’: het borgen van de signalen en geluiden van de diverse groepen in 1221. Zonder compleet te zijn. Deze meerstemmigheid legt de basis voor een productief werkproces, gericht op actieve samenwerking. Niet alleen je mening ventileren, maar gericht samen werken. Vanuit deze ‘meerstemmigheid’ hebben ook andere organisaties dan gebruikelijk bijgedragen door kennis over de thema’s en inspiratie elders in te brengen. Organisaties als Versa Welzijn, politie, GGD Gooi en Vechtstreek, RIVM, Albertus Perk, het Dudok Architectuur Centrum en Firan.

Actief organiseren van verbinding

De kern is het organiseren van verbinding: activeren dat partijen samen iets (anders) doen. Op allerlei momenten brachten we partijen bij elkaar die in het gebied wonen, werken of eigendom hebben of konden bijdragen met kennis, ervaring en inspiratie. Maar bij elkaar brengen is niet genoeg: wederzijds uitdagen en actief mobiliseren om aan de slag te gaan was de inzet. Zo bepaalden we samen in de eerste Gebiedstafel welke opgaven wezenlijk van belang zijn voor de wijk. In de Werkplaatsen stroopten we de mouwen op. Ontwikkelende partijen gingen in gesprek over elkaars plannen. Bewoners en maatschappelijke organisaties brachten hun behoeften en wensen in beeld. De gemeente stelde de kaders en boog zich over de consistentie en samenhang. In de tweede Gebiedstafel bespraken we de principes die richting geven aan de ontwikkeling van het gebied. En tal van andere activiteiten, zoals buurtschouwen, een fietstocht met raadsleden, de commissiebehandeling over de gemeentelijke inzet en vele kleinschalige werksessies met ontwikkelende partijen en met bewoners. Steeds stonden de zes opgaven centraal en verkenden we wederzijds de (on) mogelijkheden om tot een gezamenlijk perspectief te komen.

Download de gebiedsagenda

Cookie-instellingen