Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Leefbaarheid, ontmoeten en spelen

Het aantal bewoners en gebruikers van 1221 groeit. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat mensen hier prettig wonen, werken en verblijven. Bewoners van 1221 bewegen te weinig en kampen met gezondheidsklachten. Ook ervaren bewoners een gebrek aan sociaal contact. Hoe dragen we bij aan meer ontmoeting, spelen en een goed aanbod aan voorzieningen?

Opgave: gezondheid en sociale cohesie

Aantal bewoners en werkenden groeit

In 1221 wonen momenteel circa 8.900 mensen en werken circa 3.400 mensen. Het gaat om circa 4.400 huishoudens, waarvan 45% alleenstaand. Sommige bewoners zijn hier geboren en getogen, anderen komen van elders en zijn aangetrokken door de ligging nabij station, het Laarder Wasmeer en de berg van Anna’s Hoeve, in combinatie met de relatief nog gunstige huizenprijzen in dit deel van Hilversum. Komende jaren zal het aantal inwoners en mogelijk ook het aantal werknemers toenemen.

Prettig wonen, maar lager buurtgevoel.

Uit de Monitor Hilversum blijkt dat een derde van de bewoners van Oost (1221+1223) hier al meer dan 15 jaar woont. Hier tegenover staat 40% die hier minder dan 5 jaar woont. Van alle bewoners vindt 96% de buurt prettig om te wonen. Gemiddeld cijfer is een 7,3. Meer dan 40% van de bewoners is (zeer) gehecht aan de buurt. Dit blijkt ook uit de gesprekken in voorbereiding op de Gebiedsagenda. Een deel van de (oudere) bewoners zou best willen verhuizen naar een meer geschikte (aangepaste) woning, maar vaak alleen in de wijk zelf. Twee derde van de bewoners zou niet snel weg gaan uit de buurt. Wel is het buurtgevoel lager dan in andere wijken. In de gesprekken met bewoners en maatschappelijke organisaties is sociale cohesie dan ook een belangrijk thema.

Bewoners kampen met gezondheidsproblemen

Uit de gezondheidspeiling van de GGD Gooi en Vechtstreek blijkt dat weinig bewegen/sporten, obesitas en een psychisch mindere gezondheid belangrijke thema’s zijn in 1221. Ook eenzaamheid bij ouderen, overbelasting van mantelzorgers en een gebrek aan sociaal contact zijn problemen waar bewoners mee te kampen hebben. Bewoners in Oost (1221 + 1223) voelen zich verder (73%) minder vaak veilig dan in andere wijken (85% gemiddeld in Hilversum).

Draagvlak voor voorzieningen neemt toe

Het draagvlak voor voorzieningen (winkels, horeca, onderwijs, ontmoetingsplekken) neemt door de groei van bewoners in deze wijk, maar ook in de directe omgeving (1223) toe. De bevolking verandert ook qua samenstelling. Het aandeel alleenstaanden zal landelijk en ook hier verder toenemen. Ouderen wonen steeds langer thuis. En ook mensen in andere fasen van hun leven wonen vaker alleen. Het woningbouwprogramma sluit aan op deze ontwikkeling. De woningen zullen met name geschikt zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens en dus in mindere mate gericht zijn op gezinnen. De bevolkingsgroei en veranderende samenstelling vraagt nadere analyse naar de behoefte aan voorzieningen, bijvoorbeeld die naar (basis)onderwijs, kinderopvang en plekken voor de jeugd, maar ook naar het soort winkels en horeca dat bij deze wijk past.

Download de gebiedsagenda

Cookie-instellingen